JEDEN ROBOT.
NEKONEČNO
MOŽNOSTÍ.

Univerzální robotická buňka HXG
Více o HXG Video
03_HXG_logo.png, 152kB
03_HXG_produkt.png, 1,2MB
arrow_down_W.png, 22kB
O TECHNOLOGII HXG

Investice do automatizace nejsou zanedbatelné. Proto je potřeba klást důraz na účelnost, udržitelnost, flexibilitu a návratnost řešení. Vzhledem k velmi rychlým změnám požadavků  trhu a proměnlivým nárokům výroby je žádoucí, aby pořizované řešení bylo odladěné, univerzální a likvidní pro případ změny charakteru výroby. Patentované řešení univerzální robotické buňky HXG všechny tyto požadavky splňuje.

Filosofie HXG spočívá v rozdělení automatizovaného procesu na dílčí operace (měření, lisování, pájení, montáž, lepení, značení, vrtání, balení atd.), které jsou integrovány do samostatných modulů napojených na jádro HXG. Jádro HXG se skládá z šestiosého průmyslového robota nebo otočného stolu či jejich kombinace umístěných ve středu nosné hexagonální konstrukce osazené rychloupínacími mechanismy, energetickými a komunikačními kanály pro opakované beznástrojové připojení modulů. Požadovaný výrobní proces získáte propojením  jádra HXG s moduly s požadovanou funkcionalitou.

Platforma HXG je jednoduše řečeno stavebnicí, kterou můžete rekonfigurovat dle potřeby pro libovolný počet procesů, kombinací napojených modulů na jádro HXG. Je tedy možné například z procesu výstupní kontroly přejít metodou plug „n“ play na proces montáže záměnou modulů s odpovídající funkcionalitou. Tato rekonfigurace trvá v řádu jednotek minut bez nutnosti úpravy software pro již naučené procesy. Počet variant procesů je neomezený. Platforma HXG umožňuje vytvářet i pracoviště složená z vícero jader HXG pro procesy s více požadovanými operacemi.

Pořízením HXG technologie získáváte univerzální nástroj s vysokou mírou uplatnění jak pro malosériové procesy, tak pro sériovou výrobou s požadavkem na možnost přechodu na nový projekt bez nutnosti pořízení kompletně nového jednoúčelového zařízení. Rovněž získáváte automatizační připravenost a flexibilitu, se kterou můžete operovat v kalkulacích, propagaci či plánování.  Toto je robotický systém HXG!


03_Produkty_HXG.png, 256kB
produkty_hxg
produkty_hxg
produkty_hxg
produkty_hxg
produkty_hxg
produkty_hxg