produkt.png, 435kB
UŽIVATELSKÉ
PROSTŘEDÍ
AVIC. Průmysl 4.0
Více o AVIC
logo_produkty.png, 9,2kB
arrow_down_W.png, 22kB
O SOFTWARE AVIC

Koncept Průmyslu 4.0. je mimo jiné založen na sběru a vyhodnocení provozních dat, obousměrné komunikaci zařízení se svým okolím, schopnosti automatické optimalizace a jednoduché intuitivní komunikaci zařízení s obsluhou.

Nejen na tyto požadavky reaguje intuitivní uživatelské rozhraní AVIC vyvinuté pro ovládání strojů provozní obsluhou i bez speciální kvalifikace a rozsáhlého sběru dat z výrobního procesu. AVIC  má vlastní SQL databází a velmi flexibilní strukturu přístupových práv uživatelů. AVIC umožňuje pokročilé funkce jako je seznam naučených procesů a jejich konfigurace, historie stavů zařízení, management výrobních dávek, servisní historie, a mnoho dalších.

Pro sledování stavu zařízení v reálném čase je k systému vytvořen webserver, který je přístupný pomocí webového prohlížeče i vzdáleně. Při znalosti datové struktury je možné nastavit komunikační modul pro komunikaci firemními IS. Systémy AVIC nasazené na jednotlivých zařízení mohou mezi sebou kooperovat.

Systém AVIC je instalován jako pokročilé HMI na výrobní stroje, jednoúčelová zařízení, výrobní linky a robotická pracoviště. AVIC může pracovat ve třech základních režimech s odpovídajícím oprávněním uživatelů. Provozním pro operátora, Technologickém pro nastavení a parametrizaci výrobních procesů, a Servisním pro servisní údržbu zařízení.  

Systém AVIC dodáváme k našim zařízením jako standardní výbavu, ale je možno ho instalovat i na Vaše stávající zařízení obsahující PLC či řídicí PC.


produkty_hxg
produkty_hxg
produkty_hxg
produkty_hxg