PROJEKTY EU

Vývoj softwarového řešení
pro digitalizaci výrobních zařízení


Cílem projektu je vývoj nového modulárního a škálovatelného softwarového řešení pro digitalizaci výrobních zařízení. Vyvíjený software bude zejména uplatnitelný v oblasti výroby, a to především při výrobě s robotizovanými obráběcími centry, jednoúčelovými stroji a pracovišti kontroly kvality. Architektura řešení umožní základní funkcionalitu modifikovat dle potřeb konkrétního nasazení a průmyslového odvětví. Výsledný produkt bude mít několik modulů, které budou využitelné jak na lokální úrovni, tak při plošném nasazení. Tento software umožní komunikaci mezi navazujícími výrobními technologiemi s provozními systémy podniku, jakou jsou MES, SCADA, ERP, MIS. Významným rysem celého řešení bude podpora elektronické dokumentace a její distribuce vedoucí ke snižování výrobní administrativy.

Začátek projektu: 16.11.2016
Konec projektu: 15.11.2019


Výzkum a vývoj systému univerzální robotické buňky HXG ve společnosti Acam Solution s.r.o.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0014505

OP PIK Aplikace – VI. Výzva, bez účinné spolupráce
Předmětem projektu společnosti Acam Solution s.r.o. je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti robotické buňky URB HXG zaměřené na malé a střední podniky. V předkládaném projektu jde především o výzkum a vývoj prototypů druhé generace robotizovaných pracovišť na principu unifikovaných modulárních buněk s připojitelnými periferními buňkami s univerzálním rozhraním. Projekt plně reflektuje a odpovídá koncepci Průmysl 4.0, kde je automatizace a robotika nedílnou součástí.

Začátek projektu: 09/2018
Konec projektu: 08/2021


Rozšíření vývojového oddělení ve společnosti Acam Solution s.r.o.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019573

OP PIK Potenciál – VI. Výzva
Předmětem projektu je rozšíření vybavení vývojového oddělení firmy Acam Solution s.r.o. V rámci tohoto rozšíření budou pořízeny technologie, pomocí kterých bude schopen zefektivnit činnost vývojového oddělení. Cílem projektu je umožnit rozvoj společnosti Acam Solution s.r.o. prostřednictvím rozšíření stávajícího vývojového oddělení. Realizace projektu rozšíření vlastních vývojově-inovačních kapacit je pro společnost Acam Solution s.r.o. strategickým rozhodnutím pro posílení svého postavení na mezinárodním trhu.

Soupis pořízeného majetku:
Kompresor se vzdušníkem a sušičkou 
Vertikální obráběcí centrum CNC D21MIB5/10K/CTW ROBODRILL D21MIB
SW CAD CAM Inventor Professional 
SW vývojové prostředí Simatic
Pokosová pila 
Pásová pila 

Na těchto zařízeních lze poskytnout tyto služby jiným subjektům:
Dělení materiálu polotovarů pro obráběné díly 
Obrábění dílů na prototypová zařízení 
Příprava výrobní dokumentace prototypových zařízení
Simulace řízení procesů (PLC)

Pro bližší informace o podmínkách služeb, zejména cenových a kapacitních, prosíme kontaktujte pana R. Bortlíka (radomir.bortlik@acam.cz). 
Služby budou poskytnuty za tržních podmínek.

Začátek projektu: 01/2020
Konec projektu: 12/2022


Digitalizace ve společnosti Acam Solution, s.r.o.

CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005645

Cílem projektu je zavedení ERP systému pro řízení firemních agend, nasazení digitálního systému na správu technické výrobní dokumentace, posílení kyberbezpečnosti a pořízení související HW a SW infrastruktury.

Začátek projektu: 11/2022
Konec projektu: 8/2023

CZ_VE_B_C-768x576.png, 48kB