PROJEKTY EU

Vývoj softwarového řešení
pro digitalizaci výrobních zařízení


Cílem projektu je vývoj nového modulárního a škálovatelného softwarového řešení pro digitalizaci výrobních zařízení. Vyvíjený software bude zejména uplatnitelný v oblasti výroby, a to především při výrobě s robotizovanými obráběcími centry, jednoúčelovými stroji a pracovišti kontroly kvality. Architektura řešení umožní základní funkcionalitu modifikovat dle potřeb konkrétního nasazení a průmyslového odvětví. Výsledný produkt bude mít několik modulů, které budou využitelné jak na lokální úrovni, tak při plošném nasazení. Tento software umožní komunikaci mezi navazujícími výrobními technologiemi s provozními systémy podniku, jakou jsou MES, SCADA, ERP, MIS. Významným rysem celého řešení bude podpora elektronické dokumentace a její distribuce vedoucí ke snižování výrobní administrativy.

Začátek projektu: 16.11.2016
Konec projektu: 15.11.2019


Výzkum a vývoj systému univerzální robotické buňky HXG ve společnosti Acam Solution s.r.o.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0014505

OP PIK Aplikace – VI. Výzva, bez účinné spolupráce
Předmětem projektu společnosti Acam Solution s.r.o. je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti robotické buňky URB HXG zaměřené na malé a střední podniky. V předkládaném projektu jde především o výzkum a vývoj prototypů druhé generace robotizovaných pracovišť na principu unifikovaných modulárních buněk s připojitelnými periferními buňkami s univerzálním rozhraním. Projekt plně reflektuje a odpovídá koncepci Průmysl 4.0, kde je automatizace a robotika nedílnou součástí.

Začátek projektu: 09/2018
Konec projektu: 08/2021

CZ_VE_B_C-768x576.png, 48kB