arrow_left_B.png, 22kB Měřicí stanice celkové délky medicínských nástrojů